Zakres zastosowania

System kontroli dostępu firmy Siedle dostosowuje się do wymagań na wielu etapach unowocześnienia, począwszy od kontroli jednego wejścia poprzez duże kompleksy budynków, których różne wejścia można skonfigurować i monitorować za pomocą serwera WEB.

Tryb pojedyńczy

W przypadku używania oddzielnego, system kontroluje jedne drzwi. Na przykład, w domu jednorodzinnym może to być wejście lub garaż, a w budynkach handlowych, może to być punkt dostępu do wrażliwych miejsc takich jak archiwa, laboratoria lub pomieszczenia przetwarzania danych.

Instalację, montaż, przekazanie do użytkowania i programowanie wykonuje instalator i niedrogo dla użytkownika. System przekazywany jest jako gotowy do pracy włączając w to przekaźnik otwierania drzwi. Ponadto, wymagany jest zasilacz i połączenie do otwierania drzwi (patrz ilustrację) - i nic więcej. Oba powyższe elementy są pomijane w przypadku, gdy kontrola dostępu zintegrowana będzie w systemie komunikacji Siedle. W takim przypadku, wykorzystywana jest ta sama instalacja. W systemie Vario, można wykonać unowocześnienie pod warunkiem dostępności koniecznego gniazda modułowego.

Programowanie i zarządzanie użytkownika nie wymaga ani PC, ani żadnego innego narzędzia i może być wykonywane przez samych użytkowników. W przypadku pracy autonomicznej bez sterownika, dla Vario Siedle i Steel Siedle dostępny jest system rozpoznawania linii papilarnych Fingerprint Siedle oraz klucz elektroniczny systemu przekaźnika.


Sterownik drzwi IP: rozszerzona funkcjonalność

Sterownik drzwi IP udoskonala funkcjonalność kontroli dostępu firmy Siedle, rozszerzając jej odpowiedniość na profesjonalne zastosowania zabezpieczające. Taki uniwersalnie stosowany system tworzy interfejs Ethernet i zintegrowany serwer sieci WWW, który jest wykonalny pod względem ceny, zaangażowanej pracy i złożoności.

Typowymi miejscami zastosowań są firmy średniej wielkości, wymagające różnych stref czasowych i stopniowych poziomów uprawnionego dostępu dla różnych grup użytkowników. System ten umożliwia np. generalny dostęp do wszystkich pokojów w każdym momencie dla wyższych rangą członków zarządu podczas, gdy eksperci IT mogą wchodzić do pokoju przetwarzania danych między godziną 8.00 i 17.00, a personel sprzątający tylko od godziny 17.00 do 18.00. System rejestruje wszystkie zdarzenia i zachowuje automatyczną listę uczestnictwa.

W przypadku miejsc z surowymi ograniczeniami bezpieczeństwa można zastosować kilka systemów kontroli dostępu w układzie np. z rozpoznawaniem linii papilarnych z kodem lub kartą. Sterownik drzwi IP można połączyć w sieć z systemem rozpoznawania linii papilarnych Siedle Fingerprint, z systemem przekaźnika klucza elektronicznego i z zamkiem z kodem cyfrowym, również w konfiguracjach mieszanych.


Ze sterownikiem Easikey: do ośmiu drzwi

W przypadku, gdy wymagania przekraczają zwykłą kontrolę jednych drzwi, sterownik Easikey EC 602 można połączyć w sieć dla obsługi do ośmiu drzwi. Typowe miejsca zastosowań to kompleksy mieszkalne z kilkoma wejściami lub bloki handlowe i biurowe każdego typu.

Sterownik Easikey realizuje dostosowanie baz danych i jednostek połączonych w sieć. Kody należy zaprogramować tylko raz dla wszystkich przyłączonych drzwi tak samo linie papilarne lub karty należy wczytać tylko raz (lub ponownie skasować). System zarządzania centralnego użytkownika znacznie upraszcza zarządzanie w przypadku kilku wejść, w szczególności w przypadku wykonania przy optymalnej wygodzie za pomocą oprogramowania w PC. Za pomocą interfejsu PC można również wykonać rejestrację. Wraz z drzwiami, sterownik obsługuje również dodatkowe kontakty włączające w przypadku takiego wymagania, przez wprowadzenie kodu lub linii papilarnych, np. zewnętrzne oświetlenie, system alarmowy lub cichy alarm.

W przeciwieństwie do sterownika drzwi IP, sterownik Easikey nie ustanawia połączenia z siecią IP. Połączenie z PC ustanawia się przez port szeregowy lub USB za pomocą programowanego interfejsu.

Sterownik Easikey posiada zdolność do połączenia w sieci systemu rozpoznawania linii papilarnych Siedle Fingerprint, systemu przekaźnika klucza elektronicznego i cyfrowego zamka kodowanego, również w konfiguracji hybrydowej.


Oprogramowanie serwera: administracja niezależna od miejsca

Sterownik drzwi IP steruje do ośmioma drzwiami. Oprogramowanie serwera znosi to ograniczenie. Przez połączenie kilku urządzeń IP sterownika lub LAN, znacznie się rozszerza zakres pojemności i zastosowań. Można połączyć i sterować łącznie kilkoma miejscami - również przez zdalny dostęp przez Internet. Przy użyciu trybu serwera, praktycznie nie ma ograniczeń w kategoriach ilości miejsc, wejść, użytkowników, profili czasu lub pamięci zdarzeń.

pixel