Wirtualny telefon wewnętrzny

Dzięki wirtualnemu telefonowi wewnętrznemu zewnętrzna stacja domofonowa staje się częścią sieci IP. Sygnały wywołania, audio i wideo od drzwi są transmitowane w sieci i odbierane przez oprogramowanie Client. Komputer osobisty przejmuje wszystkie zadania wewnętrznej stacji domofonowej, włącznie z przedstawieniem obrazu wideo, otwieraniem drzwi, funkcjami przełączania i sygnalizacją stanu.

Wirtualna stacja domofonowa włącza się w momencie otrzymania sygnału wywołania od drzwi, pokazuje obraz kamery i umożliwia połączenie głosowe. Oczywiście można ją także uruchomić ręcznie, na przykład w celu monitoringu wideo. Poza tym umożliwia wewnętrzną komunikację audio pomiędzy wszystkimi uczestnikami systemu i wykonuje proste funkcje przełączania.

Także panele obsługi i automatyki, których działanie opiera się na Windows, mogą obsługiwać wirtualną wewnętrzną stację domofonową. W ten sposób możliwe jest ich włączenie do systemu komunikacji domofonowej.

Zasadniczym warunkiem dla eksploatacji wirtualnego telefonu wewnętrznego jest system instalacyjny Siedle In-Home w połączeniu z interfejsem Smart Gateway. PC, iPhone lub iPad rozszerzają tym samym komunikację domofonową. Jedna brama Smart Gateway łączy do 50 uczestników IP. Dla każdego urządzenia IP, które jest połączone z bramą Smart Gateway, potrzebna jest jedna licencja uczestnika. Dwie licencje są zawarte w zakresie dostawy.

Wirtualny domofon jest tak samo przejrzysty i łatwy w obsłudze jak każda inna stacja domofonowa firmy Siedle. A oprogramowanie jest dodatkowo przygotowane dla bardziej kompleksowych zadań. Pokazuje w razie potrzeby sygnalizację stanu i przejmuje funkcje przełączania i sterowania.


Funkcje

 • Sterowanie bezpośrednio na monitorze za pomocą kliknięcia myszką lub sterowania gestami.
 • Dwa tryby prezentacji: Widok okienek i widżetów.
 • Komunikacja domofonowa audio i wideo.
 • Monitoring kamery.
 • Pamięć obrazu.
 • Bezpośredni wybór drzwi z listy.
 • Odbiór wywołań grupowych.
 • Funkcje przełączania i sterowania (np. otwieranie drzwi lub światło).
 • Dostępne dla bramy Smart Gateway, do pobrania ze strony internetowej Siedle.
 • Podlega obowiązkowi licencji, zakres dostawy bramy Smart Gateway obejmuje dwie licencje.
 • Wywołanie od drzwi CTI: Transmisja audio przez telefon SIP, transmisja wideo przez Oprogramowanie magistralne Telefon wewnętrzny.
pixel