Systemy IP - Siedle Access

Access

Siedle Access ze swoją efektywnością, zasięgiem i elastycznością nadaje się optymalnie do obiektów z

• wieloma uczestnikami (stacje zewnętrzne i/lub urządzenia wewnętrzne) i dużymi odległościami
• wysokimi wymaganiami jakości przekazu audio i wideo
• kilkoma oddzielonymi od siebie (również miejscowo) częściami budynku
• funkcjami portiera i monitoringu
• heterogennym użytkowaniem (wykorzystanie do celów prywatnych i komercyjnych)
• wymaganym zasadniczo okablowaniem strukturalnym i technologią IP

Z systemem Siedle Access komunikacja w budynku staje się częścią sieci IP. System ten jest kompatybilny z jednolitym ogólnoświatowym standardem sieci. Wykorzystuje okablowanie strukturalne i protokoły transmisji danych, które tworzą wspólną podstawę szerokiej gamy zastosowań, od telefonii po sterowanie mediami. Access bezproblemowo integruje się w sieć IP i wzbogaca ją o cały zakres funkcji techniki systemów Siedle, od łączności głosowej, poprzez wideo i interkom, aż po złożone funkcje przełączania i sterowania.

Także w nowym cyfrowym świecie pozostają zachowane mocne strony systemów Siedle. Na pierwszym miejscu jest bezpieczeństwo, ponieważ na progu, na granicy pomiędzy przestrzenią prywatną i publiczną, obowiązują najwyższe wymagania. Dlatego firma nie wyprowadza żadnej sieci i żadnego protokołu IP na zewnątrz przed drzwi. Bezpieczeństwo uzupełniają różnorodność i indywidualność. Siedle Access nie jest ograniczony do określonych produktów; system gwarantuje swobodny wybór z trzech linii designerskich Vario, Steel i Classic. We wnętrzu kolejny raz zostaje powiększona ogromna różnorodność stacji domofonowych Siedle poprzez wirtualne telefony wewnętrzne, oprogramowanie Concierge, wybrane urządzenia obce i przez Siedle App.

Zalety

„Siedle Access jest najpotężniejszym i najbardziej elastycznym systemem, który opracowaliśmy. Według naszych dążeń i przekonań jest to poza tym najlepsze dostępne rozwiązanie dla kompleksowych wymagań i dla wymagających użytkowników.

Jürgen Eschle
Kierownik Siedle -Inżynieria i Rozwój systemów

Bezpieczeństwo

• Koncepcja bezpiecznych drzwi: brak dostępu do sieci wewnętrznej w dostępnej strefie wejścia
• Mechanizmy kontroli autentyczności i ochrona dostępu dla konfiguracji
• Monitoring urządzeń i przewodów:
Poprzez pulpit administratora można wywołać informacje na temat stanu i zakłóceń jak również raporty statusu

Proste projektowanie

• Potrzebna niewielka specjalistyczna wiedza Siedle, projektowanie odbywa się według znanych standardów sieciowych
• Można dostosować w każdej chwili dedykowanie urządzeń, grup i list wywołań

Wydajna transmisja danych

• Do ponad 640 uczestników
• Brak istotnego ograniczenia zasięgu
• Liczba jednoczesnych połączeń jest ograniczana tylko przez szerokość pasma sieci i zastosowany serwer
• Wydajna transmisja wideo (H.264-standard przy kodowaniu wideo)
• Naturalna jakość głosu przy przekazie audio (G.711-kodowanie audio)
• Do każdego połączenia potrzebna jest tylko jedna szerokość pasma ok. 1 Mbit/s
• Połączenia równolegle i tworzenie grup bez dodatkowych komponentów

Możliwość integracji • Podłączenie telefonów VoIP z i bez wideo
• Podłączenie analogowych kamer wideo
• Podłączenie instalacji telefonicznych (SIP)
• Połączenie z systemem automatyki komunikacji KNX

System bazujący na serwerze

• Szeroka centralna konfiguracja z możliwością zapamiętywania poprzez przeglądarkę internetową (nie jest konieczna instalacja SW)
• Bezpośredni dostęp do wszystkich urządzeń przez centralny serwer
• Systemowe oprogramowanie bez powiązania z hardware
• Możliwość pełnej integracji poprzez wirtualizację
• Można realizować wydajne funkcje komunikacyjne (np. tworzenie grup)
• Optymalna sieć lokalizacji
• Wydajne działanie serwisu poprzez centralne aktualizacje oprogramowania, szukanie błędów i możliwość backup
• Centralny monitoring
• Podłączenia do obcych systemów dostępne centralnie
• Telefonia stacjonarna także dla telefonów wewnętrznych w połączeniu z instalacją telefoniczną

Elastyczność stacji domofonowych

• Wiele różnych stacji domofonowych do wszystkich zastosowań
• Stacje domofonowe linii Vario, Classic lub Steel z ich różnorodnością funkcji, montażu i wzornictwa
• Wywoływanie od drzwi poprzez moduły przycisków, moduł wyświetlacza wywołania, klawiaturę wyboru (zamek kodowany) lub Siedle Touch
• Wewnętrzne stacje domofonowe Siedle audio lub wideo, ze słuchawką lub głośnomówiące, na ścianę lub jako wersja na biurko, w wielu wariantach wzornictwa aż do specjalnego lakierowania lub branding poprzez umieszczenie Logo
• Wirtualny telefon wewnętrzny wideo jako oprogramowanie na PC
• Oprogramowanie Concierge
• Siedle App

Możliwość rozszerzania i aktualizacji

• Możliwe jest rozszerzenie systemu w każdym punkcie sieci
• Rozszerzenia funkcji poprzez aktualizacje ew. licencje
• Wszystkie urządzenia można aktualizować poprzez centralny serwer
• Aktualizacje są udostępniane jako pakiet całościowy (nie dla każdego pojedynczego urządzenia)

pixel